Reklamná plocha

Vhodná lokalita môže priniesť vášmu spoločenstvu nezanedbateľný zdroj príjmov. Naviac bez zbytočnej administratívy a celoročne.