Nadstavba

Väčšiu obytnú plochu možno získať strešnou nadstavbou, kedy staviate celkom nový priestor. Pri nadstavbe pribudne ďalšie poschodie, čím vznikne nový dom s pridanou hodnotou. Zmení sa jeho veľkosť aj tvar. Môžete sa pri tom vyhnúť nedostatkom a všetkému, čo bolo na dome zanedbané (najmä na streche) pred rokmi. Finančne, časovo aj realizačne je menej náročnejšia nadstavba plnohodnotného podlažia s rovnou strechou, Zvlášť na dome s plochou strechou sa núka takéto riešenie. Z architektonického pohľadu možno nadstavbu riešiť ako niečo nové, nezávislé, položené na pôvodnej stavbe alebo s ňou harmonicky zrastené a vznikne úplne nový celok. Realizácii predchádza najmä statické posúdenie, rekonštrukcia rozvodov, kapacita inžinierskych sietí a výkon vykurovacej sústavy.