Stabar SPOL sk, s.r.o.

Komplexná obnova a zateplenie bytových domov a budov

O nás

Sme držitelia licencií STO, BOLIX a Stachema na zhotovenie vonkajších tepelno-izolačných systémov, čo potvrdzuje fakt, že pracujeme s kvalitnými a overenými materiálmi. Licencie taktiež potvrdzujú, že naša spoločnosť dodržuje technologické postupy pri realizácií diel. Sme zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, čo znamená, že nemáme žiadne podlžnosti voči úradom v Slovenskej republike, zdravotnej ,sociálnej poisťovni. Na základe tohto so môžeme uchádzať o zákazky vo verejnom obstarávaní.